Outfit-15-okt columbine.jpg  

(columbine)

 

Zeeland-cap 1 www.fash-n-chips.com .png    

(fash and chips)

AW11LBW02_lowres.jpg  

對這種講究肩線設計設計的大衣, 我只能欣賞

(沒辦法, 肩膀小撐不起來...)

真的是很有力量.

全站熱搜

firebirdsuite222 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()